При имиграция

Ние сме запознати с нормативните документи и изисквания за наемане на работа на специалисти – поданици на страни извън ЕС и ще ви помогнем да преминете успешно всички юридически и административни стъпки при тяхната регистрация в България.

  • Нашият екип Ви предлага комплексно информационно и административно обслужване при издаване на Разрешение или Удостоверение за пребиваване на територията на Република България за ваши служители – чуждестранни граждани при следните възможни случаи:

Разрешение за пребиваване на чужденец – при продължителен престой (със срок до 1 година) за граждани на страни извън ЕС
Удостоверение за пребиваване  на чужденец – при дългосрочно пребиваване (с първоначален срок от 5 години) за граждани на страни от ЕС
Удостоверение за постоянно пребиваване на чужденец при постоянно пребиваване (за неограничен период от време)
Ако Вие като Работодател планирате да назначите чуждестранен гражданин на работа във Вашата компания, ние ще ви помогнем да преминете безпроблемно през бюрократичните процедури.

  • Съдействие при издаване на Разрешително за работа от Агенция по заетостта

Ще ви консултираме как да подготвите и защитите Пазарен тест.
Ще ви представляваме пред Агенция по заетостта и ще придвижим документите, необходими за издаване на Разрешително за работа за Вашия бъдещ нов служител.

  • Съдействие при получаване Номер на чужденец в НАП, ЛНЧ, БУЛСТАТ
  • В случаите, когато Ваш служител закупи недвижим имот на територията на България, ще направим необходимото за регистрацията му по БУЛСТАТ
Форма за запитване


Услуги при имиграцияВизови услугиИндивидуален придружител пред български институцииПревод на документиЛегализация на документиЗапитване за ценаДруги услуги