Легализация

Легализацията е процес на удостоверяване автентичността на официален документ, предназначен за използване извън пределите на държавата, в която е издаден. Легализацията ще направи Вашия документ валиден в целия свят.

За нашите  клиенти подготвяме и подаваме за легализация различни видове документи, за които се изисква заверка от съответна българска институция.
Българските документи се заверяват с апостил. В зависимост от вида на документа, апостили на български документи се поставят от Дирекция Консулски отношения на Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието и НАЦИД.

При необходимост от превод на документа, който ще се легализира, той се извършва от наш заклет преводач на съответния език. Преводачът  поставя своя подпис, с което удостоверява верността на направения от него превод за съответния документ.

Най-често легализираните документи за

Корпоративни клиенти са:

 • Актуално състояние на дружество
 • Устав на дружество
 • Договор
 • Сертификат
 • Нотариален Акт
 • Пълномощно

Индивидуални  клиенти са:

 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за граждански брак
 • Съдебно решение за развод
 • Удостоверение за семейно положение
 • Диплома за завършено образование
 • Пълномощно
 • Нотариално заверена Декларация
 • Свидетелство за съдимост

Обадете ни се за безплатна консултация преди да подадете Вашите документи за легализация!

Форма за запитване


Устен преводКонсекутивен преводСимултанен преводПисмен преводЛегализацияНотариална заверка